MY MENU

เกี่ยวกับเรา

ลักษณะธุรกิจ

จำหน่ายสินค้า-บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านให้ คำปรึกษาออกแบบ สร้าง เกี่ยวกับเครื่องตัดโลหะโดยเฉพาะ และมีความยินดีนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ

• บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องตัดโลหะแผ่น
• บริการซ่อม-Retrofit เครื่องจักรกลเก่า ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
• บริการสร้างเครื่องตัดโลหะใหม่ โดยมุ่งเน้นตามความต้องการของลูกค้า
• บริการรับตัดโลหะแผ่นตามแบบด้วยเครื่องตัด CNC
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
• บริการงานด้าน Fabricate โครงสร้าง, เชื่อม, กลึง, กัด, เจียร์ ฯลฯ
• จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องตัด CNC พร้อมคำแนะนำ และบริการหลังการขายโดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ กับลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ และยุติธรรม "Clear Cut Clear Cost Add More Profit."

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่น ที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับธุรกิจ ของลูกค้า รวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

• บริษัทฯ จะผลิตเครื่องจักร ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อส่งมอบความพึ่งพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
• บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจ มีทีมงานคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
• บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ , ซัพพลายเออร์ และลูกค้า เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

เป้าหมาย

• สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายในเวลา 3 ปี (2564)
• วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการหลากหลายของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิต และคุณภาพที่เป็นเลิศ
• เพิ่มรายได้ของบริษัทให้เติบโต ในภาคอุตสาหกรรมเหล็กและการเกษตร เป้าหมาย 15% ต่อปี
• ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป้าหมาย 5% ต่อปี
• พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีความรู้ และความสามารถ ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน